Abbildung des Kunstobjekts

Theo Balden (d.i. Otto Koehler)
Pietà perversa I